Skip to Content

Tanévnyitó beszéd

Tisztelt Szülők, Diákok, Kedves Kollégák - Vendégek!

Köszöntöm Önöket, hatvanhárom kollégámat és ötszáztizennyolc tanulónkat.
Közülük is külön köszöntöm a hatvanegy kis elsősünket.
Kedves kicsi elsősök!
Talán Ti vártátok a legjobban a mai napot. A nyár folyamán nagyra nőttetek, igazi iskolások lettetek. Nagyon örülünk nektek, vártunk már benneteket! Mától kezdve Tarczys diákként sok izgalmas dologban lesz részetek, hiszen a tanító nénik bevezetnek benneteket a betűk és a számok az informatika és az angol nyelv birodalmába. Ezért kérlek Titeket, hogy mindig nagyon figyeljetek arra, amit ők mondanak! Szerezzetek sok dicséretet, hogy szüleitek veletek együtt örüljenek.
Külön köszöntöm új kollégáimat:
- Bognárné Kalmár Ildikó matematika – informatika - könyvtár szakos pedagógust, aki a nyugdíjba vonult Ferencziné Simon Ágnes tanár néni megüresedett álláshelyére érkezett a győri Apor Vilmos Római Katolikus Iskolából.
- Pulay Róbertnét kémia- szakos tanárnőt, aki a Pápai Weöres Sándor Általános Iskolából került hozzánk,
- Mátyás Annamária tanító-angol szakos kolléganőt
- Tekán Kinga pályakezdő tanító nénit.
- Douglas Boyd Cote nyelvi lektort az Egyesült Államokból
- Nemes Gyula és Horváth Péter Karbantartók Tömör Attila és Mészáros Imre helyére kerültek felvételre.
- Visszatért a GYES-ről Kissné Vadicsku Patrícia tanító néni is.
Sajnos a nyáron hosszantartó gyógyíthatatlan betegség következtében örökre eltávozott körünkből szeretett kolléganőnk, Győrffyné Mátis Márta tanár néni, énekkarunk vezetője. Isten nyugosztalja. A kórus vezetését Butiné Kemenczki Anita tanító néni vette át, kérem a kórustagokat, hogy Márti néni emlékének is adózva továbbra is szorgalmasan látogassák az énekkari foglalkozásokat.
A nyár folyamán több pályázati lehetőséget kihasználtunk. A sikeres napközis Erzsébet tábort követően elkészítettük iskolánk Digitális Fejlesztési Tervét, és a Türr István Gimnáziummal, a pápai Weöres Sándor Általános Iskolával és a devecseri Gárdonyi Géza Ált. Isk. közösen benyújtottuk pályázatunkat a Digitális környezet a köznevelésben című pályázati felhívásra.
Butiné Kemenczki Anita karvezetővel az Iskolai keretek közt alapítandó vagy már működő kórusok részére a 2017/2018-as tanévben megvalósuló szakmai-művészeti programok támogatására kiírt pályázaton is indultunk.
A korábban már benyújtott Ökoiskola cím elnyerésére kiírt pályázattal együtt várjuk a kedvező döntéseket.
Köszönöm Tóthné Bogdán Zita tanár néninek, hogy közbenjárására 12 PC-t kaptunk Hungaro Controll Zrt-től
Emellett köszönöm minden kollégám munkáját a tanév eleji előkészületekben. Külön köszönöm Nagyné Mayer Ágota tanítónőnek a mai ünnepi műsor összeállítását.
Tisztelt Szülők!
Köszönöm, hogy az idei tanévben is megtiszteltek bizalmukkal. Számítunk az együttműködésükre támogatásukra.
Közös örömünk, hogy az idei tanévben először az állam biztosította, hogy valamennyi általános iskolás ill. elsős középiskolás ingyen jusson a tankönyvekhez. Ez a tanév elején 10.000 Ft nagyságrendű megtakarítást jelent a családoknak. Az a harminc tanuló, aki még nem vette át a tankönyvcsomagot, a tanévnyitó után még megteheti Kaprinay Zsuzsa néninél az udvari csoportszobában. Kedves gyerekek! Kérlek benneteket becsüljétek meg az ingyen kapott könyveket, kössétek be és vigyázzatok azokra.
Kedves Szülők, Tanulók, Kollégák!
Ne feledjük, hogy szeptember elsejétől életbe lép módosított házirendünk, melynek értelmében a délutáni iskolaelhagyás az utolsó foglalkozást követően, vagy 14 órakor, 15 órakor ill. 16 órakor vagy 16-17 óra között lehetséges. A15.30-as(fél 4-es iskolaelhagyást töröltük a házirendből, fél 4-kor nem engedjük el a tanulókat. Erre a délutáni foglalkozások zavartalan lebonyolítása érdekében volt szükség. Kérem az új eltávozási rend betartását.
A tanévnyitó ünnepélyt követően az osztályfőnökök kiosztanak egy adategyeztető lapot, melyen a kedves szülők szeptember 4-ig (hétfőig) jelezhetik, ha gyermekük 16 óránál előbb szeretné elhagyni az iskolát.
A délután hasznos kitöltése érdekében a tanulószobai foglalkozások mellett ismét tartalmas szakköri és sportköri foglalkozásokat szerveztünk, melyekre már a tanév végén jelentkezhettetek. Aki még szeretne jelentkezni ezen foglalkozásokra, szeptember 4-ig megteheti osztályfőnökénél.
Bár a tanévzáró az elismerések ideje, ám most gratulálok annak a 24 tanulónak, akik a tanév végén sikeres Cambridge típusú angol nyelvvizsgát tettek, Mivel nyelvvizsga tanúsítványuk csak a nyáron érkezett meg, elismerésként egy tapsot megérdemelnek tőlünk. Gratulálunk:
Tavalyi 4.e osztályosok közül:
Csillak Márton, Gergely Máté, Gáncs Janka Hanna, Horváth Áron, Vincze Lili, Tóth Tamás, Juhász Márton,
Karácsonyi Csenge, Kálmán Boldizsár, Györke Dorina, Kapfinger Balázs, Babják Áron, Nagy Lehel, Szigeti Dóra, Karácsony Hanna, Varga Csenge, Kiss Nikolett, Balázs Fanni
Tavalyi 6.e-sek közül:Böröcz Annamária, Cser Olivér, Gáncs Janka Panna, Hegyi Kristóf, Karvas Larina, Miniska Ármin
Kérem őket, hogy most Hardi Tünde nénitől vegyék át bizonyítványukat és az átvételi elismervényt írják alá az ünnepély után.
Sikeres felsőfokú nyelvvizsgájáért iskolánk alapítványa 30.000 Ft jutalomban részesítette Heizer Korina volt két tannyelvűs nyolcadik osztályos tanulót.
Hasonlóan szép eredményeket kívánva iskolánk tanulói számára a 2017/2018. tanévet megnyitom!

Venczel Csaba
intézményvezető