Skip to Content

Tantárgyak

Két nyelvű oktatás szervezési keretei:

angolul tanítjuk:
- az 1-8. osztályban heti 5 angol nyelvi órában a nyelvi ismeretek és készségek fejlesztésére
- a 1-4. osztályban az ének, rajz, természetismeret és testnevelés tantárgyakat,
- az 5-8. osztályban a természetismeret, a biológia, földrajz és történelem, ország ismeret tantárgyakat,
- a 7-8. évfolyamon az informatika tantárgyat.

Magyar mint idegen nyelv:
- az 1-8. osztályban: a magyar nyelvet, mint idegen nyelvet tanítjuk

 

Heti órakeret angol – magyar két tanítási nyelvű tagozat

                                           junior grades for  6-10-year- old children      senior grades for 11-14-year- old children
Subjects  1st grade 2st grade 3st grade 4st grade  5t grade 6st grade 7st grade 8st grade
 Hungarian  7 4.5  4,5 
 History          2,5 2,5   2
 English  5
 Mathematics  4 4,5  3,5  3,5 
 Information Technology      1 1
 Environment and Science  1 2,5       
Physics              1,5  1,5 
 Biology              1,5 1,5 
 Chemistry              1,5 1,5 
 Geography              1,5 1,5 
 Music  1 1
 Art  1 1,5  1,5  1,5 
 Arts and Crafts  1  1 1,
 Physical Education  3 2,5  2,5  2,5  2,5 
Form Teacher’s lesson         0,5 0,5 1 1
Civilisation         2 2 1,5 1,5