Skip to Content

Célnyelvi mérés eredménye 2017

"A célnyelvi mérést a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató általános iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán a két tanítási nyelvű nevelés-oktatásban részt vevő tanulók körében a célnyelvből kell lefolytatni (tanév rendje 11. § (4)). Az ország összes két tanítási nyelvű nevelésoktatást folytató általános iskolai feladatellátási helyén a mérésben érintett 6. és 8. évfolyamos tanulók azonos időpontban és azonos körülmények között írják meg a mérést."
"A célnyelvi mérés azt méri, hogy a tanulók nyelvtudása megfelel-e a tantervi követelményekben előírt KER szerinti szinteknek (http://www.nyak.hu/nyat/doc/ker_2002.asp), azaz 6. évfolyamon az A2-es, 8. évfolyamon a B1-es szintnek. A mérésen annak a tanulónak a nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki eléri a feladatlapon elérhető maximális pontszám 60%- Útmutató az intézményvezető és a mérési koordinátor számára Célnyelvi mérés - 2017 4 át. A mérés a tanulók nyelvtudását három alapkészségen, a hallott szöveg értésén, az olvasott szöveg értésén és az íráskészségen keresztül méri a Tartalmi keretben meghatározottak szerint. A feladatlapokat szakmai bizottságok állítják össze a KER szintleírásai alapján, kitöltésükre a szüneteket nem számítva kilencven perc áll a tanulók rendelkezésére. A feladatok megoldása során semmilyen segédeszköz (pl. szótár) nem használható." (forrás: Oktatási Hivatal, Útmutató az intézményvezető és mérési koordinátor számára)

A célnyelvi mérés 2017. május 31-én zajlott. A Tarczy Lajos Általános Iskolában 15 hatodik évfolyamos, és 12 nyolcadik évfolyamos diák vett részt a mérésben. A feladatlapokat az iskola angol tanárai javították az Oktatási Hivatal által közzétett javítókulcs alapján. A mérés eredménye a következő két linken megtekinthető:

A mérésben részt vett diákok a mérés napján kapott azonosítójuk alapján tájékozódhatnak pontszámaikról.
Az eredmények tekintetében elmondható, hogy iskolánk tanulói kiváló teljesítményt nyújtottak. Az előírt 60%-hoz képest hatodik évfolyamon átlag 87%-ban, nyolcadik évfolyamon átlag 83%-ban teljesítették a feladatot. Gratulálunk tanulóinknak a szép eredményhez és felkészítő tanáraiknak a sikeres munkához!

Hardi Tünde
tagozatvezető